thông tin liên hệ
Ms. Trang

0907 929 365 - 0907 546 489

Kho lạnh công nghiệp

Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh

Thủy hải sản chế biến và kinh doanh

Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...
Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...
Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...
Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...
Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...

Điện lạnh công nghiệp

Thiết kế, lắp đặt và thi công băng truyền
Thiết kế, lắp đ&#...
Thiết kế, lắp đặt và thi công cối đá vẩy
Thiết kế, lắp đ&#...
Thiết kế, lắp đặt và thi công hầm đông gió
Thiết kế, lắp đ&#...
Thiết kế, lắp đặt và thi công nhà máy nước đá
Thiết kế, lắp đ&#...
Thiết kế, lắp đặt và thi công tủ đông
Thiết kế, lắp đ&#...