thông tin liên hệ
Ms. Trang

0907 929 365 - 0907 546 489

Kho lạnh công nghiệp

Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh
Kho lạnh

Thủy hải sản chế biến và kinh doanh

Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...
Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...
Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...
Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...
Thủy hải sản đông lạnh
Thủy hải sản đông...
Cá Chim Đỏ
Cá Chim Đỏ
Cá Chim Đỏ
Cá Chim Đỏ
Cá Tra
Cá Tra
Cá Tra Mỡ Vàng
Cá Tra Mỡ Vàng
Cá Tra, Cá Basa Việt Nam
Cá Tra, Cá Basa Việt Nam
Cá Nục Gai
Cá Nục Gai
Cá Sòng
Cá Sòng
Cá Bạc Má
Cá Bạc Má
Cá Chim
Cá Chim
Cá Tráo
Cá Tráo
Cá Ngừ
Cá Ngừ
Cá Ngừ
Cá Ngừ
Cá Bò Da
Cá Bò Da

Điện lạnh công nghiệp

Thiết kế, lắp đặt và thi công băng truyền
Thiết kế, lắp đ&#...
Thiết kế, lắp đặt và thi công cối đá vẩy
Thiết kế, lắp đ&#...
Thiết kế, lắp đặt và thi công hầm đông gió
Thiết kế, lắp đ&#...
Thiết kế, lắp đặt và thi công nhà máy nước đá
Thiết kế, lắp đ&#...
Thiết kế, lắp đặt và thi công tủ đông
Thiết kế, lắp đ&#...